top of page

Vi borde prata!

TREEQUBE är en konsultbyrå med fokus på tjänster inom produktutveckling. Vi liknar många andra konsultbolag, men med skillnaden att vi är värderingstyrda. Det är så vi förhåller oss till omvärlden.

 

Vi söker just nu efter medarbetare och partners som förstår att relationer och relationsskapande aktiviteter bör värderas högre i företagskulturen.

 

Vi borde ses!

TEKNIK-, PROJEKT- och INNOVATION

Joakim Leandersson

joakim@treeqube.se

+46 704 222 854

HR- & TALANGANSVARIG

Drago Drangel

drago@treeqube.se

+46 704 965 981

RIKTIGA BREV OCH PAKET

TREEQUBE AB

Arkipelagens Företagscenter

Stora Åvägen 21, 436 34 Askim

Västra Götalands län, Sweden

KUND- OCH SÄLJANSVARIG

Peter Tsouknidas

peter@treeqube.se

+46 739 377 415

BESÖK OSS

TREEQUBE AB

Arkipelagens Företagscenter

Stora Åvägen 21, 436 34 Askim

Västra Götalands län, Sweden

bottom of page