top of page

Elektronik & Mjukvaruutveckling

Förutsättningen för den accelererande teknikutvecklingen de senaste 10 åren kan enklast sammanfattas i den allt djupare förståelsen för Inbyggda System och Artificiell Intelligens (AI). När tekniken tar inspiration från hur nervceller angriper sina uppgifter inom biologin mha neurala nätverk och träning genom maskininlärning kommer utmaningen nu och i framtiden att också ta hänsyn till den rent filosofiska aspekten. Områden såsom Självkörande teknik, språköversättning, strategidatorspel och bildigenkänning är bara några exempel på var AI representeras på olika nivåer med mer eller mindre avancerade sysslor.

 

Möjligheterna som dessa system skapar är näst intill obegränsade. Allt fler kunder ser ett ökat behov av att delar av eller hela projekt tar stöd av extern kompetens för att lösa de utmaningar som projektet kontinuerligt ställs inför.

 

Vår erfarenhet visar att rätt matchning av konsulterande talanger är extremt viktigt för våra kunder att snabbt kunna växla upp för att möta de specifika eller generella utmaningar som projektet står inför. Att samarbeta med TREEQUBE och våra konsulter samt vårt nätverk av kompetens möjliggör för både agila och stabila framgångsfaktorer att verka.

Kompetens

Elektronikkonstruktör
Embedded

Applikationsutvecklare

SW Test

Funktionsutveckalre

Produktägare

ScrumMaster

Område
Automotive
CleanTech

Energi

Förpackningskonstruktion
Processutveckling
Medical

bottom of page