top of page

Mekanik

I en omvärld som förändras i en allt snabbare takt följer kortare ledtider och mer hållbara lösningar för en produkts hela livscykel. Att vara "resurssnål" sett till tid, teknik och kostnader men samtidigt ta hänsyn till slutanvändaren och kundnyttan kräver både erfarenhet, intresse och en stor portion kreativitet.

 

I den Cirkulära, Agila och Autonoma framtid som industrin öppnat upp för ställs nya krav på bland annat mekanisk konstruktion, design, användarvänlighet och inte minst miljö. Men lugn i stormen! Mekanikens lagar är fortfarande desamma som tur är. Erfarenheten säger oss att det krävs en mix av erfarna konstruktörer med ett genuint intresse för konstruktion samt ett utmanande förhållningssätt till rådande sanningar för att tillsammans med kunderna nå uppsatta mål, missioner och visioner.

TREEQUBE har goda kunskaper om CAD- och PDM/PDL-system vare sig det handlar om CATIA, ProEngineer, SolidWorks, Teamcenter, Inventor osv. Vi är redo att med våra oerhört kompetenta medarbetare förstärka ditt team på plats eller i projekt in-house för att vara det konsulterande stödet som krävs.

 

Kompetens
Mekanikkonstruktör
Koncept- och Prototyputvecklare
Test- och Verifieringsingenjör
Projektledare/koordinator

Produktägare

ScrumMaster

Område
Automotive
Cleantech

Förpackningskonstruktion
Processutveckling
Medical

bottom of page